Välkommen till festivalen 2018

2018 års festival kommer att uppmärksamma Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, den svenska folklorismens fader. Under 1800 talet gjorde han stora insamlingar av folktro, sägner, folksagor, visor och ballader. Under festivalen kommer det att berättas och sjungas ur hans samlingar och han kommer också att uppmärksammas som person. Nordiska och brittiska berättare kommer att presentera berättelser från sina hemländer som anknyter till Gunnar Olofs insamlade material.
Men självklart kommer festivalen att vara mycket bredare än så. Livsberättelserna, vitsarna, poesin och samtalet kommer också att ha en given plats.
Bland de medverkande artisterna finns i år flera klassiska sagoberättare och storytellers men även musiker, estradpoeter, folklorister, filmare och författare. På denna sida kommer vi succesivt att släppa namnen på de som är kontrakterade för festivalen. Vi börjar med Debs Newbold:

 Debs Newbold är en av Storbritanniens mest spännande och skickliga artister när det kommer till att skapa lekfulla och tankeväckande föreställningar som ofta når inunder huden. Hon blandar den moderna teaterformen med den intimitet som finns i det muntliga berättandet. Till festivalen tar hon med sig sin repertoar av Shakespeares dramer