Breath on the Ashes


Workshop
Lördag 16 Juni

09:00 - 12:00

Plats

Garvaren Sal Sohlberg

Medverkande

Daniel Morden – ENG


De gamla berättelserna kan ge oss en känsla av samhörighet med våra förfäder. Men ibland känns våra förfäders liv och värderingar långt bort från våra egna. Inte sällan hittar vi en gammal historia som vi vill berätta, men känner samtidigt att delar av innehållet inte fungerar för dagens publikDenna workshop kommer att ge dig strategier för att behålla elementen i en traditionell historia som du finner inspirerande, samtidigt som du tar bort det som är föråldrat (eller till och med stötande). Daniel Morden är en av Storbritanniens mest populära berättare av traditionella historier. Under workshopen kommer han att använda egna berättelser som exempel och prata om hur man använder bild, dialog och gester i sitt berättande. Du behöver inte vara en erfaren berättare för att gå denna kurs, däremot är det en fördel om du har goda kunskaper i engelska. Kursen ges på engelska. 

Tillgänglighet


Pris 400 kr


Tillbaka

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: