Gestaltning i det muntliga berättandet


Workshop
Fredag 15 Juni

13:00 - 16:00

Plats

Garvaren Sal Ljungberg

Medverkande

Greger Ottosson – SV


En workshop om att ge liv åt karaktärer i berättelsen utan att det blir teater. I arbetet som berättare användes gestaltning av berättelsens personer. Man ger liv åt hjälten/hjältinnan och andra karaktärer. I denna workshop kommer vi att jobba med:
Rösten – att med små medel uttrycka olika känslor och uttryck.
Kroppen – hur använder vi vår kropp för att förstärka berättelsen.
Rummet – platsen för vår berättelse är en tillgång eller ett hinder i berättandet. Hur utnyttjar vi den? Workshopen består av en teoridel, där Greger delar med sig av sin erfarenhet som berättare, skådespelare och musiker och en praktisk del där vi jobbar tillsammans. Greger Ottosson är berättare, skådespelare och musiker från Västerbotten.

Tillgänglighet


Pris 400 kr


Tillbaka

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: