Peter Albinsson

Peter Albinsson är Sagobygdens verksamhetsutvecklare. Han är en mästare på att hitta beröringspunkter mellan konstnärer, forskare och företag och få dem att arbeta gränsöverskridande tillsammans. Genom sitt driv, engagemang och sin förmåga att hitta kopplingar mellan vitt skilda organisationer har han haft förmånen att få arbeta med några av de mest professionella arbetslagen i världen.

Medverkar på:

Seminarium

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: