Carl-Erik Carlsson

Carl-Erik Carlsson är sångare och musiklärare med fokus på den svenska folkmusiken. Just nu arbetar han främst med att lära ut svenska med hjälp av sång på SFI (Svenska för invandrare). Carl-Erik ingår bl.a. i The Erotica Project.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: