Debs Newbold

Debs Newbold är en av Storbritanniens mest spännande och skickliga artister när det kommer till att skapa lekfulla och tankeväckande föreställningar som når inunder huden. Hon blandar den moderna teaterformen med den intimitet och informalitet som finns i det muntliga berättandet. Till festivalen tar Debs med sig sin repertoar av Shakespeares dramer.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: