Filmregion Sydost

Filmregion Sydost är en ideell förening som verkar som ett regionalt resurscentrum för film i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Deras uppdrag är att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen. De ansvarar under festivalen för programpunkten Filmfika.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: