Fredrik Skott

Fredrik Skott är folklorist vid Institutet för språk och folkminne. Han forskar bland annat på vargdagsskrock och praktiker från 1600-talet och framåt, men även om ritualer knutna till livets och årets högtider. De programpunkter Fredrik medverkar i sker i samverkan med  Institutet för språk och folkminnen .

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: