Fredrik Skott

Fredrik Skott är folklorist vid Institutet för språk och folkminne. Han forskar bland annat på vargdagsskrock och praktiker från 1600-talet och framåt, men även om ritualer knutna till livets och årets högtider.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: