Jamie Tehrani

Jamie Tehrani är professor i Antropologi vid Durham University. Hans forskning fokuserar på hur kulturen utvecklas när den överförs från person till person och från generation till generation. Exempel på detta är populära berättelser, traditionella folkspråk och dagens konspirationsteorier. Jamie väckte uppmärksamhet när han sa sig kunna spåra sagan om Rödluvan 2 600 år tillbaka i tiden.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: