Krister Ljungberg

Krister Ljungberg är historiker och en välkänd profil i Ljungby med omnejd. På såväl bussturer, föreläsningar som vid vandringar har han försett Ljungbybor och tillresta med ökad kunskap om staden och landsbygdens kulturlandskap. Kristers engagemang och inlevelse brukar sprida stor glädje bland lyssnarna.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: