Maria Sedell

Maria Sedell kom efter berättarutbildning på Emerson College i England fram till att hon inte kan leva utan berättandet. Sedan dess har hon gjort egna berättarföreställningar i många olika sammanhang och producerat berättarföreställningar. Maria är utbildad storyteller, pedagog och konstnär med lång erfarenhet av berättande och pedagogiskt arbete.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: