Mats Djurberg

Mats Djurberg är generalsekreterare för Svenska Unescorådet, pol. mag. från Linnéuniversitetet och har lång erfarenhet av internationellt samarbete, bl a från Naturskyddsföreningens internationella samarbetsprogram, som verksamhetsansvarig för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Sverige och från arbete med demokratifrågor i Chile

 

 

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: