Mats Rehnman

Mats Rehnman är en internationellt erkänd scenberättare. Han har turnerat och gästat festivaler i 25 länder och fyra världsdelar. Han har skrivit böcker om storytelling och han undervisar professionella scenartister. Mats är en nestor inom berättarrenässansen och är arkitekten bakom det svenska Berättarnätet Sverige samt det europeiska berättarnätet FEST. Mats glöder för berättarkonstens utveckling och är ständigt sysselsatt med att definiera och utveckla denna konstart. Mats har även en konstutställning på Sagomuseet under festivalen.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: