Mikael Öberg

Mikael Öberg är en internationellt verksam berättare och han samarbetar ofta med musiker och andra konstnärer. Hans berättarstil är full av energi och fysiska uttryck. Bland projekten återfinns nordisk mytologi i indisk Pandvani-stil, Kalevala på svenska samt mytologiska salonger. Mellan framträdandena beger han sig iväg på resor till länder som Island, Indien och Marocko för att studera källtexter eller uppleva hundraåriga obrutna berättartraditioner.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: