Prisca Na’ambome Yenzie

Prisca Na’ambome Yenzie är verksamhetsledare vid Upper East Regional Museum i Bolgatanga, Ghana. Hon har en master i konst- och kulturvetenskap och dessutom en gedigen utbildning inom kulturarvsområdet. Dessutom är hon en av grundarna av Bolgatells – en berättarorganisation som sedan 2010 verkar för att sprida och blåsa nytt liv i berättandet inte minst bland barn och unga i Upper East Region i Ghana.

Medverkar i följande programpunkter:
Seminarium

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: