Svend-Erik Engh

Svend-Erik Engh är ursprungligen från Köpenhamn men bor nu i Edinburgh, Skottland. Han började sin karriär som professionell berättare 1994 sedan dess har han berättat historier på festivaler och vid middagsbord runt om i världen. Svend-Eriks berättelser är en blandning av traditionella skandinaviska sagor, myter om de nordiska gudarna, världssagor samt egna berättelser baserade på sina livserfarenheter. På årets festival är hans föreställningar endast på engelska.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: