Välkommen till årets festival!

2018 års festival kommer att uppmärksamma Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, den svenska folklorismens fader. Under 1800 talet gjorde han stora insamlingar av folktro, sägner, folksagor, visor och ballader. Under festivalen kommer det att berättas och sjungas ur hans samlingar och han kommer också att uppmärksammas som person. Nordiska och brittiska berättare kommer att presentera berättelser från sina hemländer som anknyter till Gunnar Olofs insamlade material.
Men självklart kommer festivalen att vara mycket bredare än så. Livsberättelserna, vitsarna, poesin och samtalet kommer också att ha en given plats.
Bland de medverkande artisterna finns i år flera klassiska sagoberättare och storytellers men även musiker, estradpoeter, folklorister, filmare och författare.

VARMT VÄLKOMNA!

Meg Nömgård – museichef Sagomuseet

Ulrika Gunnarsson– producent Musik i Syd