Anna Heikkinen

Anna Heikkinen har arbetat som frilansande sångerska och pedagog sedan 1994, både heltid och vid sidan av olika deltidsanställningar. Hon är utbildad musiklärare vid Ingesunds Musikhögskola i Arvika och har vidareutbildat sig i sång och scenframställning under hela sitt yrkesliv. Under många år låg hennes fokus på latinamerikansk musik. Hon har också gjort många barnföreställningar samt varit med och byggt upp El Sistema inom kulturskolan i Göteborg. 

Fotograf: Magnus Lorentzson

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: