Anna- Karin Ärnström

Ann-Karin Ärnström är lärare och fortbildare. Hon har jobbat i 40 år med svenska för nyanlända elever i grundskola, alltid med det muntliga berättandet som ett pedagogiskt verktyg. Under sina sista fem tjänsteår hade hon uppdraget som förstelärare i språkutveckling på en låg och mellanstadieskola. Anna- Karin upptäckte tidigt att berättande är ett fantastiskt redskap i arbetet med språkinlärning. Under åren har hon utvecklat metoder och övningar för att öka den språkliga förmågan hos sina elever. Några av dessa kommer hon dela med sig av under festivalen.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: