Carina Alfredsson

Carina Alfredsson driver gården Bokbacken och Bokbackens Djurskola. Carina har alltid levt nära djur och natur och tar med sig detta i sitt berättande. 2019 gick hon universitetsutbildningen Muntligt berättande i skola och förskola och älskar formen att berätta och informera på samma gång.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: