Karin Lagergren

Karin Lagergren är sångerska och musikforskare som började med medeltida musik i späda år och sedan inte kunnat sluta. På vägen lades den svenska folkmusiken in i bagaget.

Efter musikstudier och en doktorsavhandling i musikvetenskap vid Göteborgs universitet kombinerar Karin idag frilansverksamhet med arbete som docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet. 

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: