Linna Fredström

Linna Fredström har under året skrivit sin masteruppsats om Ljungbys framtid med fokus på hur klimatförändringarna kan komma att påverka kommunen. Syftet är att belysa och utmana det vi tar för givet. Genom workshops med representanter från politik, kultur och närings- och föreningsliv har hon utvecklat berättelser om framtiden präglad av ett förändrat klimat. En världspremiär!

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: