Rose-Marie Lindfors

Rose-Marie Lindfors har rötterna i de västerbottniska skogarna och myrarna och mötte tidigt det muntliga berättandet som har spelat en stor roll under hela hennes uppväxt. Berättandet och har tagit henne till helt nya platser och öppnat många oväntade dörrar. Rose-Marie har arbetat som dramapedagog och berättare sedan 1985.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: