Thord Lindé

Thord Lindé har en musikalisk spännvidd från opera till jazz och folkmusik. Sedan många år är han verksam som uttolkare av Carl Michael Bellman för vilket han fått stor uppmärksamhet i form av framträdanden i SVT såväl som en Grammis för medverkan på skivan Alla Fredmans Epistlar och Alla Fredmans Sånger.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: