Tommy Kuusela

Tommy Kuusela är fil.dr. i religionshistoria och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. 2017 disputerade han vid Stockholms universitet med en doktorsavhandling om interaktionen mellan gudar och jättar i fornnordisk hallmiljö. Han är en flitigt anlitad föreläsare.

Ljungby Berättarfestival arrangeras av: